“SCHUDNITE A ZRÝCHLITE SI METABOLIZMUS” – IVY CLINIC

Klientom ponúkame komplexné riešenia chudnutia a akéjkoľvek obezity, odbornú starostlivosť, s pravidelným monitorovaním zmien v ich tele. Pri diagnostike využívame najmodernejší prístoj InBody 770.

✓ GARANCIA VÝSLEDKOV

✓ CHUDNUTIE Z VNÚTORNÉHO TUKU

✓ TRVALÉ VÝSLEDKY CHUDNUTIA

✓ BEZPLATNÉ KONTROLY

Naše služby

Zmeňte svoju postavu už dnes!

NAJMODERNEJŠIE PRÍSTROJOVÉ MERANIE

Diagnostický prístroj InBody 770 je svetovo uznávaný a používaný v oblasti medicíny a športu. Predstavuje najvyššiu radu bio-impedačného merania. InBody 770 používa metódu osembodových dotykových elektród a následne analyzuje výsledky prostredníctvom technológie DSM-BIA. Táto technológia je založená na meraní tela nie ako celku, ale po jednotlivých častiach (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) čo poskytne človeku dokonalý prehľad o kompozícii jeho tela.

✓ množstvo telesného tuku ✓ hmotnosť kostrového svalstva

✓ objem vody v organizme ✓ proteíny a minerálne látky

✓ celková hmotnosť ✓ viscerálny (útrobný) tuk

✓ BMI index, WHR index, ABSI index ✓ bazálny metabolizmus

✓ rozloženie tukov a svalov v častiach tela ✓ vyváženosť jednotlivých častí tela

Náš tím

MUDr. Slavomír Belcák, MPH

ODBORNÝ GARANT METÓDY DrSLIM, Bratislava

Mgr. Diana Šebestová

Odborný konzultant, Košice